Group Dalail Khairat Pemuda Blang Lancang Makin Bergerak

Kabar Desa Pemuda/Pageu Gampong

Kata bung karno, “Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia”. Pemuda adalah harapan dan masa depan bangsa. Kedudukan pemuda memang sangat vital dalam pembangunan sehingga masa depan bangsa berada ditangan mereka, dipundak merekalah harapan dan cita – cita bangsa ini digantungkan sehingga pemuda dituntut berperan aktif dan tampil di garda terdepan pembangunan bangsa, baik fisik maupun mental spiritual atau karakter. Maka tidak berlebihan kiranya bila dikatakan pemuda adalah pilar kelima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam Islam, pemuda setidaknya ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki diantaranya mencakup daya pikir (ijtihad), daya qalbu (mujahadah) dan daya raga (jihad) dalam arti yang seluas – luasnya, termasuk jihad peradaban (kehidupan) dimana memilih hidup dalam kemuliaan islam dan meninggal dalam keadaan khusnul khatimah.

Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Al ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.”(HR. Tirmidzi). (dari Syarh Hadits Ke-19 Arbain an Nawawiyyah).

Pemuda Blang Lancang telah membentuk satu kelompok (group) dalail khairat dengan maksud ingin menyatukan pemuda gampong blang lancang dalam satu wadah kebaikan bagi agama, nusa dan bangsa. Kesatuan dan persatuan pemuda ini menjadi harapan dari semua kalangan masyarakat, Group Dalail Khairat pemuda Gampong Blang Lancang ini telah membawa nama harum pemuda gampong blang lancang dan umumnya gampong blang lancang dimata masyarakat diluar gampong. Setiap malam minggu mereka rutin berkumpul di Meunasah Gampong Blang Lancang untuk terus belajar memperlancar membaca kitab dalail khairat ini, bahkan setiap pemuda telah diberikan pakaian seragam kesatuan dan memakainya pada setiap malam minggu dan disaat ada acara undangan.

Warga Gampong Blang Lancang sangat mengapresiasi atas terbentuknya kesatuan dan persatuan pemuda ini, dan warga terus mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh mereka, diantaranya banyak warga sekitar yang membuat kue sesuai kemudahan dan mengantarnya ke Meunasah dimana para Pemuda Belajar Membaca Kitab Dalail Khairat. Bukan cuma itu, warga juga membuat acara khenduri syukuran dan lain sebagainya dan mengundang Group Dalail Khairat Pemuda ini ke rumah mereka untuk membaca Dalail Khairat dirumah mereka.

Untuk setiap undangan dari warga, group dalail khairat pemuda blang lancang ini tidak pernah meminta yang memberatkan warganya, mereka cuma meminta sedakah sealakadarnya menurut kemampuan atau jikapun tidak ada maka cuma dimintakan untuk menghadiahkan 1 atau 2 kitab dalail khairat kepada anggota group dalail khairat pemuda gampong blang lancang ini, dan seandainya ada dibuatkan khanduri maka jangan juga yang memberatkan warganya, cukup seadanya saja, ungkap ketua pemuda. Yang kami perlukan sekarang, menyatukan pemuda dalam kegiatan kebersamaan dan kebaikan.

Sumber : Steemit @saifannur-mzy

Facebook Comments